Fra 1. mars 2024 starter to nye flinke , erfarne og veldige hyggelige fastleger hos oss. De heter Bror Olav Håvardsrud og Ingrid Oppegaard Pollen. Bror og Ingrid har enda ledig kapasitet. Dersom du trenger ny fastlege eller kjenner noen som har behov for ny fastlege , så er det nå en unik mulighet for å bytte til en av dem. Dette gjøres på HELFO.